ما امروز مرهون قیام ۱۵ خردادیم
این قیام یک نقطه عطف شد. اگر چه عده‌ای را مرعوب کرد، اما مبارزه را روشن و واضح کرد. از آن روز حرکت انقلابی مردم ایران که تقریباً نه ماه قبل از آن یک سال قبل از آن شروع شد، شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقلاب ۲۲ بهمن منتهی شد و در میال، جمهوری اسلامی را به وجود آورد. آورد.