مجری ممنوع‌التصویر به آنتن تلویزیون برگشت (فیلم)
المیرا شریفی مقدم که دو ماه پیش؛ شایعه ممنوع التصویری‌اش رسانه ای شد؛ از صبح امروز روی آنتن تلویزیون است. او پس از انتشار شایعه ممنوع التصویریاش اعلام کرد که برای شرکت در آزمون جامع دکتری مرخصی گرفته شده است.