مجموعه توقیف پرطرفدار به دلیل بوسه جنجالی‌در شرایط مجموعه عروسکی «کلیله و دمنه» شبکه خانگی این روزها در جمع پرمخاطب‌ترین محصولات در حال پخش قرار گرفتن با حاشیه تازه‌سازی شده است.

به پرسون، در شرایطی که یک مجموعه عروسکی در شبکه های خانگی این روزها در جمع آوری پرمخاطب ترین محصولات در حال پخش قرار گرفتن برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به سکانس هایی از این مجموعه واکنش نشان می دهد و باعث توقیف این مجموعه می شود.

سریال تازه مرضیه برومند، کارگردان سرشناس سینما و تلویزیون با حاشیه تازه وارد شده است. پویشی با عنوان «مجموعه نمایشی شهرک کلیله و دمنه بازبینی شود» از سوی کاربران به راه افتادن که خواستار جلوگیری از پخش محتوای آموزشی نادرست در این مجموعه پرطرفدار برای کودکان است و بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر وابسته به صداوسیما اعلام کرد. با پخش «کلیله و دمنه» به دلیل «ملاحظات جدی ساخت سریال» منتشر نشده است. برای بار دوم در صفحه شخصی خود در اینستاگرام این موضوع در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به این موضوع اشاره کرد.

بنظر شما آیا این چنین واکنش هایی از طرف کاربران و مسئولین نسبت به مجموعه ای از عروسکی در یک پلتفرم که والدین حق انتخاب برای دیدن فرزندانشان و نیز می توانند داشته باشند، لازم است یا نه؟! آیا کودکان ما در انیمیشن های خارجی و فیلم های بزرگان که به راحتی یا در دسترسشان است با چنین چیزی و یا نامناسبی دیگر از این روبرو نمی شوند؟!

در زیر می توانید سکانس های حاشیه مجموعه « شهرک کلیله و دمنه» را مشاهده کنید:

منبع: تابناک