مخبر: هیچ گزارشی در کالاهای اساسی وجود نداردمعاون اول رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌ها در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت برای ذخیره سازی و تکمیل ظرفیت انبارهای کالاهای اساسی در سراسر کشور تاکید کرد: هیچ گونه رفتاری در حوزه اقلام و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم وجود ندارد.

سریعترین رژیم لاغری