مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان تهران امروز سه شنبه تعطیل است


به گزارش ایران اکونومیست، ملکی معاون رئیس جمهور تهران در گفت وگو با شبکه خبر با اشاره به رسیدن به دمای هوای تهران به وضعیت خیلی ناسالم گفت: طبق تصمیم کمیته اضطرار هوای تهران همه مدارس، دانشگاه ها و ادارات تهران روز تعطیل سه شنبه است.

توصیه ها در زمان وضعیت خیلی ناسالم هوا این است که افراد باید از فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند.

منظور از خارج از فعالیت عبارت است از چند فعالیت از منزل که افراد متناوب در طول مدت زمان انجام می دهند و باعث می شوند نفس کشیدن تا حدی سخت تر از حالت طبیعی صورت بگیرد. برای مثال در باغچه در طول روز

همچنین منظور از فعالیت های سنگین خارج از منزل است که باعث می شود نفس کشیدن به سختی بگیرد. برای مثال دویدن