مردی که گفته می شود بایدن را تهدید به قتل کرده بود پس از تحقیقات سرویس مخفی متهم شد


به گفته سرویس مخفی، مریمن بارها اشاره به رئیس‌جمهور مار را رد کرد، اما روز پنجشنبه، مریمن با کاخ سفید تماس گرفت، جایی که یکی از اپراتورهای تابلو گفت که وی به صراحت بایدن را تهدید کرده است. مریمن، که در پروفایل فیسبوکش نشان می‌دهد که در ساخت‌وساز کار می‌کند و قبلاً در ارتش استخدام شده است، در طول آن تماس گفت که بر اساس این شکایت، “قرار است سر مار/ضد مسیح را قطع کند”. اخبار این اتهامات را اولین بار روزنامه دیلی بیست گزارش داد.