مناظره Fetterman-Oz: به روز رسانی های زنده را دنبال کنید – نیویورک تایمز


  1. مناظره Fetterman-Oz: به روز رسانی های زنده را دنبال کنیدمجله نیویورک تایمز
  2. تماشای زنده: نبرد فترمن، اوز در مناظره اختصاصی سنای پنسیلوانیاABC27
  3. مناظره سوپر سه شنبه: نامزدهای رقابت های برتر در مناظره هایی با موازنه قدرت در خط روبه رو می شونداخبار فاکس
  4. نظر | آیا بحث Fetterman-Oz خیلی دیر است؟روزنامه وال استریت
  5. گفتمان مناظره اوز-فترمن “ناراحتی” ما را با ناتوانی نشان می دهدپرسشگر فیلادلفیا
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News