مهلت شهید خوابگاه‌های دانشجویی بهشتی اعلام شد


به گزارش ایران اکونومیست، مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ تمامی دانشجویانی که در نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در خوابگاه‌های ساکن هستند، باید قبل از ترک خوابگاه (حداکثر تا تاریخ ۸تیر ۱۴۰۱) نسبت به ذخیره، تحویل اتاق و ملزومات و انجام تسویه حساب با مسئول خوابگاه مربوطه اقدام کنند.

دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد؛ عدم حضور در خوابگاه به منزله عدم استفاده و اتاق خوابگاه نبوده و کارت خوابگاه به مسئول خوابگاه ملاک عمل می باشد.در صورت عدم تشخیص و تسویه حساب با مسئول خوابگاه مربوط به تاریخ مقرر مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

همچنین آن دسته از دانشجویانی که شرایط خوابگاه در نیم سال بعدی هستند به دلیل فقدان محل نگهداری حتی المقدور وسایل خود را به همراه می آورند و صرفاً وسایل جزیی ذخیره ساز را مصرف می کنند.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بهشتی واجد شرایط شهید اسکان تابستان لازم است قبل از مراجعه به محل خوابگاه تخصیص یافته برای اسکان تابستان که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، نسبت به تسویه و خوابگاه واقعی اقدام می کند.