موج اضافه شدن در کودکان زنگ خطری برای دهه‌های آینده/ دکتر فرهوش: ۲۵ ​​درصد دانش‌آموزان ایرانی دارای اضافه‌وزن هستند/ تغذیه درست را آموزش داد.
موج اضافه شدن در کودکان زنگ خطری برای دهه‌های آینده/ دکتر فرهوش: ۲۵ ​​درصد دانش‌آموزان ایرانی دارای اضافه‌وزن هستند/ تغذیه درست را آموزش داد – شفقنا زندگی