مورفی دستور استفاده از ماسک را در مدارس و مهدکودک های نیوجرسی از ماه مارس حذف می کند – NorthJersey.com


  1. مورفی دستور حذف ماسک را در مدارس و مهد کودک های نیوجرسی از ماه مارس آغاز می کندNorthJersey.com
  2. نیوجرسی مجوز ماسک مدرسه برای کودکان و کارکنان را لغو می کنداخبار فاکس
  3. لغو دستور ماسک مدرسه در نیوجرسینیویورک تایمز
  4. نیوجرسی ایالت ماسک مدرسه را کنار می گذارد. اتاوا در میان اعتراضات شدید وضعیت اضطراری اعلام می کند: به روز رسانی زنده COVIDایالات متحده آمریکا امروز
  5. بر اساس گزارش، مورفی به ماسک مدرسه پایان می دهدروی آتلانتیک سیتی کلیک کنید
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید