ناامیدی کاخ سفید در مورد مدیریت رئیس بهداشت Becerra در مورد بیماری همه گیر افزایش می یابد


بسرا به عنوان وزیر بهداشت، بر آژانسی ۱.۵ تریلیون دلاری نظارت می‌کند که مسئول پاسخگویی به بحران‌های ملی بی‌شمار، از جمله شیوع بیماری، رویدادهای شدید آب و هوا و اسکان کودکان مهاجر در مرز است. او مسئول هماهنگی راه‌اندازی سیاست‌ها و ارتباطات بین آژانس‌های بهداشتی مانند سازمان غذا و دارو، مؤسسه ملی بهداشت و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها است، کاری که به‌ویژه در اثر همه‌گیری دشوار شده است. برجسته ترین مقامات بهداشتی کشور، از جمله Rochelle Walensky، مدیر CDC، جراح ژنرال Vivek H. Murthy و Anthony S. Fauci، مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی، همگی به Becerra یا معاونان او گزارش می دهند.