ناسا ISS را با سقوط آن در اقیانوس بازنشسته خواهد کرد – CNN


  1. ناسا ISS را با سقوط آن در اقیانوس بازنشسته خواهد کردCNN
  2. ناسا اعلام کرد که ایستگاه فضایی بین المللی در سال ۲۰۳۱ در دریا فرو خواهد رفتLivescience.com
  3. ناسا قصد دارد ایستگاه فضایی بین‌المللی را بازنشسته کند و در اقیانوس سقوط کندفاکس ۵۹
  4. ایستگاه فضایی بین‌المللی ممکن است در سال ۲۰۳۱ از آسمان سقوط کند. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟CNN
  5. کارشناسان آمریکایی درخواست انتقال دائمی ایستگاه فضایی بین المللی به مدار پایین تر را دارندTASS
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید