نتایج انتخابات مقدماتی کالیفرنیا ۲۰۲۲


توماس فولر
۸ ژوئن ۲۰۲۲

با ۱۰۰۰۰۰ رای شمارش شده، هیئت انتخابات سانفرانسیسکو رای برای فراخواندن چسا بودین، دادستان منطقه، ۶۱ درصد اعلام کرد. در مهمانی دیده بان طرفدار فراخوان، جمعیت با شور و شوق فریاد زدند: «شصت و یک! شصت و یک!”