نماینده آمریکا در امور ایران: پیشنهاد کاهش تحریم‌ها به تهران می‌تواند برجام را نجات دهد
رابرت مالی روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اذعان به شکست فشارهای فشاری علیه ایران گفت که بهترین مسیر در ارتباط با برنامه هسته ای ایران به برجام است.