نماینده ای که به دنبال «ازدواج بین‌المللی» دختران ایرانی بود تذکر گرفت!
در پی صحبت‌های اخیر، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جمعیت جوانی درباره ارائه راهکارهایی برای دختران مجرد و مشخص کردن راه حل «ازدو بین‌المللی»، از نمایندگان در مقابل نمایندگان مجلس حاضر و به این صحبت‌های او انتقاد می‌کنند.