نهایی‌سازی پیش‌نویس «سیاست‌های کلی نخبگان» تشخیص علمی، فرهنگی و اجتماعی


به گزارش ایران اکونومیست، کمیته علمی، پژوهشی و فناوری کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزبان صاحب نظران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، در قالب کارگروه پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان بود تا این پیش‌نویس را به مراحل نهایی نزدیک کنند.

در این نشست، که با حضور رئیس و اعضای کارگروه و مسئولین کمیته علمی، پژوهشی و فناوری تشکیل شد، اعضا به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود جهت نهایی‌سازی پیش‌نویس ۲۱بندی تهیه شده برای سیاست‌های کلی نخبگان پرداختند.

فعالیت کارگروه تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان به میزبانی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع از سال ۱۳۹۹ آغاز شده که حاصل آن تهیه یک پیش‌نویس ۲۱ بندی برای سیاست‌های مذکور بود اما با توجه به ضرورت اعمال برخی اصلاحات شکلی ومحتوایی دراین پیش‌نویس، مجدداً جلسات کارگروه تشکیل شده تا با برگزاری چند جلسه محدود، پیش‌نویس سیاست‌ها اصلاح و نهایی شود.