نیروی دریایی در تلاش است تا معمای مرگ کایل مولن نامزد SEAL را چند ساعت پس از “هفته جهنمی” کشف کند – USA TODAY


  1. نیروی دریایی در تلاش است تا راز مرگ کایل مولن نامزد SEAL را ساعاتی پس از “هفته جهنمی” کشف کند.ایالات متحده آمریکا امروز
  2. کاندیدای نیروی دریایی آمریکا درگذشت و یک نفر دیگر پس از “هفته جهنمی” در بیمارستان بستری شد.CNN
  3. کاندیدای نیروی دریایی ایالات متحده پس از پایان تمرین “هفته جهنمی” در کالیفرنیا کشته شداخبار فاکس
  4. کاندیدای نیروی دریایی پس از آزمون هفته جهنمی در Manalapan، NJ درگذشتWABC-TV
  5. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید