هدف گذاری برای ساخت سالیانه ۷۰ هزار واحد مسکونی در خوزستان


به گزارش ایرنا صادق خلیلیان روز سه شنبه در نشست شورای مسکن خوزستان با اشاره به تامین زمین در استان برای ساخت مسکن بیان کرد: در شهرهای مختلف زمین برای پرداختی که وجه خود را انجام دهند، وجود دارد.

وی با تاکید بر اهمیت تسریع پروژه‌های مسکن در خوزستان افزودن: طرح ملی مسکن برای کمک به خانه‌دارشدن افراد بدون مسکن، نقش اساسی در کنترل اجاره‌بها و رونق‌گرفتن بخش خدمات و صنعت دارد.

وی با بیان اینکه ساخت مسکن در پروژهای نقش بسزایی دارد ادامه داد: پروژه های مرتبط با ساخت مسکن باید تا هزینه و زمان کمتری برای ساخت مسکن در استان صرف شود.