هر متر خانه در تهران ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان – اقتصاد برتر


در تیرماه امسال متوسط ​​قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۸ و ۳۸.۸ درصد افزایش یافته است.

تهران – اقتصادبرتر – ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر از ایسنا، گزارش تحولات بازار مسکن در تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، بیانگر این است که در تیرماه متوسط ​​قیمت و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی از طریق بنگاه‌های ملکی تهران ۴۱ میلیون مسکن ساخته شده است. و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۸ و ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.

علاوه بر این، تعداد دفعات انجام شده در این ماه حدود ۱۰.۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه و ماه مشابه در سال ۱۱۰۰ به ترتیب ۵.۸ درصد کاهش و ۱۰۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد و تعداد واحدهای مسکونی قبل را افزایش می‌دهد. نوشته شده در تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال با سهم ۳.۱ درصد ساخت شهر تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که در مناطق ۲۲‌گانه شهر میان تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۳۵ درصدی. در منطقه یک و ۵۴.۶ درصد در منطقه ۱۸ دچار مشکل شده است.

تعداد متعددی از واحدهای مسکونی انجام شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در تیرماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع با سهم ۱.۸ درصد از تعداد جمعیت شهر تهران را به خود اختصاص داده است. به خود اختصاص داده و دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ و ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان با ۱۲.۳ و ۱۰.۷ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

  • اداره اجاره خانه در تهران

از سوی دیگر، در تیرماه امسال تعداد بسیاری از واحدهای مسکونی بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۵.۳ درصد بیش از هر واحد مسکونی را نشان می‌دهند. داشته‌اند. همچنین، انجام شده است که مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن منطقه است که منطقه ۵۱۱.۶ درصد از کل، بیش از بیش از شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیرماه امسال نشان دهنده رشدی معادل ۴۷.۴ و ۵۲.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید

قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید