هشدار امیرعبداللهیان به طرف‌های اروپایی/مسیر غیرسازنده و شکست سال‌های قبل را ادامه می‌دهد.وزیر خارجه ایران با اشاره به لیست تحریم‌های کشورمان علیه مردم واقعی و حقوقی اروپایی گفت: به طرف‌های هشدار می‌دهم که مسیر غیرسازنده تکراری و شکسته شدن سال‌های قبل را ادامه نمی‌دهند.

به پرسون، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با همتای بلاروسی خود گفت: سفر وزیر بلاروس به دعوت اینجانب انجام شده و گفتگوهای بسیار مهم در دیدار با وزیر امور خارجه گزارش بلاروس انجام شد و آخرین وضعیت توافقات انجام شده بویژه کمیسیون مشترک اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در رابطه با همکاری‌های اقتصادی و تجاری رشد خوبی را می‌توانیم داشته باشیم و انتظار داریم با برنامه ریزی صورت گرفته نسبت به افزایش مراودات، گسترش تبادلات اقتصادی بین دو کشور را داشته باشیم. فراوانی بین دو کشور وجود دارد و ما بخش‌های فنی، اقتصادی و تجاری این زمینه‌ها را شناسایی می‌کنیم و به سرعت در اجرای توافقات در بخش دولتی و خصوصی مصمم هستیم. آخرین وضعیت پیشرفت طرح‌های مشترک در حوزه محتلف از جمله ترانزیت کالا و تجهیزات صنعتی و فناوری‌های نو را که در دستور کار دو کشور مورد توجه جدی قرار دادن است.

وزیر خارجه ایران در ادامه افزود: در زمینه توسعه همکاری‌های کنسولی برای روان‌ترد اتباع دو کشور بویژه، فعالان اقتصادی، رانندگان ترانزی و گردشگران همکاری داریم. همچنین مقابله با تحریم‌ها از دیگر محورهای معرفی امروز بود. مصمم به همکاری دو جانبه، بین‌المللی و منطقه‌ای با بلاروس هستیم.

امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به لیست تحریم‌های ایران علیه اروپا گفت: ما در پاسخ به اقدام غیرسازنده اروپا لیست تحریم‌های جمهوری اسلامی علیه ۸ نهاد و ۱۲ مربوط به امروز اتحادیه اروپا را منتشر کردند. این عشق و نهادها اقدام به حمایت و تشویق به ترور افراط گرایی و خشونت کرده بودند که از نظر ما این اماکن و عشق مصادیق تروریسم تعریف می‌شوند و در این صورت با آنها برخورد خواهند کرد. به طرف‌های هشدار می‌دهم که مسیر غیرسازنده تکراری و شکسته شدن سال‌های قبل را ادامه نمی‌دهند.