هفته هفتم برندگان و بازندگان فوتبال کالج: تنسی آلاباما را سرنگون کرد. رول میشیگان؛ یوتا USC – USA TODAY را شکست داد


  1. هفته هفتم برندگان و بازندگان فوتبال کالج: تنسی آلاباما را سرنگون کرد. رول میشیگان؛ یوتا یوتا یو اس سی را شکست دادایالات متحده آمریکا امروز
  2. فوتبال تنسی باید پس از شکست آلاباما در رتبه ۱ کشور قرار گیرد | آدامزناکسویل نیوز نگهبان
  3. شماره ۳ آلاباما در مقابل شماره ۶ تنسی (بازی سال) | هفته ۷ | نکات مهم فوتبال کالج ۲۰۲۲چرخ ها
  4. نیک سابان از آلاباما پس از اشتباه تیم های ویژه خشمگین شداخبار فاکس
  5. نیک سابان – دفاع آلاباما “خیلی نرم” در اواخر باخت مقابل تنسیESPN
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News