هوای اراک، مشهد، اصفهان و تهران نامال برای گروه‌های حساس: شاخص هوا در هشت کلانشهر کشور


شفقنا زندگی-شهر تهران در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون

به گزارش شفقنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، طبق گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت شاخص هوا در ۸ کلانشهر در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
شهر تهران در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=116)
شهر تبریز پاک برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=44)
شهر اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=120)
شهر کرج در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=91)
شهر مشهد در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=104)
شهر اهواز در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از ده میکرون (AQI=93)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=94)
شهر اراک در وضعیت بسیار ناسالم برای گروه های حساس برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=107)