هیلاری مانتل، نویسنده برنده جایزه معروف به “ولف هال” در ۷۰ سالگی درگذشت – نیویورک تایمز


  1. هیلاری مانتل، نویسنده برنده جایزه که با «تالار گرگ» شهرت داشت، در ۷۰ سالگی درگذشت.مجله نیویورک تایمز
  2. دیم هیلاری مانتل نویسنده در سن ۷۰ سالگی درگذشتاسکای نیوز
  3. هیلاری مانتل نویسنده «تالار گرگ» در ۷۰ سالگی درگذشتسرگرمی یاهو
  4. هیلاری مانتل جادو و استعاره زندگی را فاش کرد. دلم برایش تنگ خواهد شدروزنامه گاردین
  5. هیلاری مانتل نویسنده بریتانیایی در سن ۷۰ سالگی درگذشتاسکای نیوز استرالیا
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید