واشنگتن پست به جو روگان می‌گوید: «عذرخواهی را به خاطر جنجال‌های اسپاتیفای متوقف کند».


  1. ترامپ به جو روگان می‌گوید به خاطر جنجال‌های اسپاتیفای عذرخواهی را متوقف کندواشنگتن پست
  2. رامبل به جو روگان قرارداد ۱۰۰ میلیون دلاری را در میان جنجال‌های اسپاتیفای پیشنهاد می‌کندکسب و کار فاکس
  3. نظر: جو روگان، مفسر UFC باید از این به عنوان “لحظه ای قابل آموزش” استفاده کند.آرنج خونی
  4. تونی نورمن: پادکستر جو روگان به یک دوست سیاه پوست نیاز داردپیتسبورگ پست روزنامه
  5. نظر | جو روگان قطره ای در اقیانوس اطلاعات غلط پزشکی استمجله نیویورک تایمز
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید