واکسیناسیون حلقه، راهکاری برای توقف آبله میمون


نشریه نیچر در گزارشی به اقدام شماره کشورهای غربی در استفاده از راهکار «واکسیناسیون حلقه» برای توقف اعتبار آبله میمون پرداخت.

در گزارش نشریه نیچر آمده است: با ادامه روند افزایشی به آبله میمون، مقامات بهداشتی کشورهای جهان و محققان در حال حاضر طرح پرسش هستند که آیا همه در حال حاضر این آبله میمون خواهند بود. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که ممکن است همه چیز را تمام عیار بدل کند. با این حال، بیش از ۱۰۰ نفر تا کنون در قریب به ۳۰ کشور جهان که ویروس به طور معمول در آن مناطق منتشر نمی‌شود، قابل تشخیص است که به این ویروس مبتلا می‌شود.

شماره حال از کشور‌ها از کشورهای کانادا، انگلیس و آمریکا را آغار کرده اند تا این ویروس را سازند. راهکاری که به «واکسیناسیون حلقه» معروف است. این روش شامل تزریق واکسنهای آبله میمون است که درتماس نزدیک با یک فرد آلوده بوده اند.

طبق گزارشات نشریه نیچر، از این راهکار برای مقابله با آبله میمون استفاده می‌شود، اما ابهامات و چالش‌هایی را نیز با خود همراه دارد. «ناتالی دین» (Natalie Dean) از دانشگاه اموری (Emory) در جورجیای آمریکا می‌گوید: ناشناخته‌ها و چالش‌هایی به منظور استفاده از این راه‌حل‌ها در جهت مقابله با آبله میمون‌ها وجود دارد. استفاده از این واکسن ها برای افراد مبتلا به آبله میمون ایمن و پزشکی هستند، اما این واکسن ها، آزمایش ها و آزمایش های محدودی را در برابر آبله میمون داشته اند.

بر اساس این گزارش، این راهکار همچنین برای ردیابی دقیق تماس میان افراد متکی است که ممکن است در هر اجرا اجرا شود، و بنابراین، همیشه باید با واکسن‌هایی که ممکن است عوارض جانبی نادری داشته باشند، در کنار بیایند.

این محقق آمریکایی همچنین می‌گوید: حلقه واکسیناسیون می‌تواند ابزاری قدرتمند باشد، اما برای اینکه باید زودتر و در حالی که تعداد موارد باید قابل کنترل باشد، می‌توان از آن استفاده کرد.

منبع: پایگاه نشریه نیچر