واکنش همسر اول گوگوش به مصاحبه جنجالی : ایکاش مادر بودی (فیلم)



محمود قربانی شوهر اول گوگوش و پدر کامبیز قربانی تنها فرزند گوگوش است.