ورود گروه نیلگام به اکوسیستم استارت آپی


به گزارش روابط عمومی نیلگام، وی با اشاره به اینکه منتهی به سفر و مهاجرت و صدور ویزا نیاز به روندی سریع و سهولت دارد، افزود: در نیلگام را برای دسترسی مناسب و با کیفیت کاربران به خدمات ارائه شده و با حضور انجام می دهیم. برنامه نویسی مناسب برای این موضوع داریم.

وی ادامه داد: به زودی رونمایی از محصول جدید نیلگام به نام «ویزاتو» انجام می شود که اقدامی نوآورانه در حوزه بازار ویزا و اقدام های مهاجرتی در ایران انجام می شود.

امینی با بیان این مطلب که هنوز تعداد زیادی از توان های آنلاین در حوزه مهاجرت ناشناخته مانده، تصریح کرد: محصولات متفاوت از نیلگام در این حوزه راه اندازی شده و یا در دست اقدام است که از میان آن ها می توان به لتس گویونی، ویزاتو، اشاره کرد. پیکاپ نیلگام و … اشاره ، کرد.

اقامت یکی دیگر از خدمات گروه نیلگام به مخاطبان است که در شکل و محصولات متفاوت به مخاطبان عرضه می شود. دریاقت اقامت اکانادا،اروپا و … در زمره بیشترین استفاده از کاربران قرار دارد.

امینی: با گسترش فضای کسب و کار بنا داریم تا میزان مشارکت را برای افزایش کیفیت خدمات به خدمات افزایش دهیم و در این مسیر جستجو کنیم تا اطلاعات کامل درباره الزامات مهاجرت برای شفاف سازی بیشتر برای کاربران انجام شود.

در حال حاضر، هلدینگ نیلگام متشکل از مجموعه های متفاوتی چون شیریک، لیدالید، رابسین، نیلگام سفر، خیریه نیلگام، نیلگام مهاجر و دارالترجمه، خدمات متنوع و فوق العاده را در زمینه دریافت ویزا، امور مهاجرت تحصیلی و تورهای مسافرتی می کند.