ورود ۷۷ هزار خودرو به گیلان طی یک روز
رئیس پلیس راه گیلان از افزاش هفت درصدی خودرو به استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و ورودان کرد: در حال حاضر ترافیک در محدوده منجیل – رودبار نیمه سنگین، اما روان است و سایر مناطق استان نیز متاثر از بار ورودی، هستند. متراکم و پرترد هستند.