وقتی تمرکز سرمایه گذار به سود تبدیل می شود، سهام بالاتر می رود


در حالی که سرمایه گذاران گزارش های درآمدی قوی از شرکت های فناوری را در مقابل گزارش های اقتصادی ضعیف ارزیابی می کردند، سهام ایالات متحده روز چهارشنبه افزایش یافت و روند پیروزی اخیر خود را افزایش داد.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات ساعت ۴ بعد از ظهر ۰.۶ درصد افزایش یافت. S&P 500 با افزایش ۰.۹ درصدی شاخص را به چهارمین روز متوالی افزایش داد. این شاخص در سه جلسه قبل ۵.۱ درصد افزایش یافت.