وین اسکالی، صدای داجرز برای ۶۷ سال، در ۹۴ سالگی درگذشت – نیویورک تایمز


  1. وین اسکالی، صدای داجرز برای ۶۷ سال، در ۹۴ سالگی درگذشتمجله نیویورک تایمز
  2. به یاد وین اسکالی نمادینشبکه MLB
  3. وین اسکالی، مجری مشهور سابق لس آنجلس داجرز، در سن ۹۴ سالگی درگذشتESPN
  4. وین اسکالی صدای داجرز، بیسبال و ملت بودواشنگتن پست
  5. مشاهده پوشش کامل در Google News