پایان ماراتن کنکور ۱۴۰۱ با رقابت داوطلبان زبان‌های خارجی/نتایج نهایی؛ شهریوردر گروه آزمایشی زبانهای خارجی ۱۲۷ هزار و ۹۷۳ نفر زن و بقیه مرد هستند. این داوطلبان نیز غیر از سوالات آزمون عمومی باید به ۷۰ سوال اختصاصی در ۱۰۵ دقیقه پاسخ دهند.

به گزارش پرسون، کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ با یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ داوطلب از روز تیر ماه و با چهارشنبه هشتم گروه آزمایشی هنر در سراسر کشور آغاز شد.

بر اساس آخرین آمارهای آزمون امسال حدود ۶۳ هزار نفر داوطلب بیشتر است، اما با توجه به اینکه می‌خواهند از طریق گروه‌های اصلی هنر و زبان‌های خارجی هم شرکت کنند، در کل تعداد ۱۰۰ هزار نفر از شرکت‌کننده‌ها در سال ۱۱۰۱ شرکت‌کننده بیشتر است. و میزان توجه به این افزایش در گروه علوم انسانی (۴۲ هزار و ۱۸ نفر) است.

داوطلبان در آزمون امسال آزمون آزمون سال ۱۴۰۰ که پنج دفترچه و پنج پاسخنامه دارند، ۱۴ دفترچه و پاسخنامه دارند. برای گروه‌های آزمایشی انسانی، علوم ریاضی و فنی و تجربی دو دفترچه و دو پاسخنامه برای گروه یک دفتر تجربی و یک پاسخنامه، برای داوطلبان سهمیه بهیاری و برای آزمون‌های هنر و زبان نیز هر کدام یک دفترچه و یک پاسخنامه طراحی شده است. است.

نتایج مرداد / نتایج نهایی؛ شهریور

آزمون اولیه سراسری تا سال جاری اعلام سازمان سنجش آموزش کشور به صورت کارنامه سال های گذشته اواسط مردادماه خواهد بود.

انتخاب رشته داوطلبان، پس از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۱ از دهه سوم مردادماه ممکن است و نتایج آن نیز هفته آخر شهریور از طریق سایت سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.

منبع: ایرنا