پرو: “وخامت شرایط” در قایق توریستی توقیف شده – بی بی سی


  1. پرو: «وخامت شرایط» در قایق توریستی توقیف شدهبی بی سی
  2. ۱۵۰ گردشگر در پرو در اعتراض به نشت نفت گروگان گرفته شدند: گزارشخودی
  3. مردم بومی در آمازون پرو گردشگران را در اعتراض به نشت نفت بازداشت کردندروزنامه گاردین
  4. گروه بومی پرو ۲۴۸ گردشگر گروگان گرفته شده از جمله ۱۰ آمریکایی را آزاد کردABC News
  5. خارجی ها در قایق رودخانه پرو در اعتراض به آلودگی بازداشت شدندواشنگتن پست
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید