پشت‌پرده حمله کم‌سابقه اسرائیل به سوریه«اکنون که به نظر می‌رسد تلاش‌های ایران و آمریکا برای احیای توافق برجام تا حدی با رکود و سکون روبه رو شده و شانس احیای برجام را کاهش داده است، به احتمال زیاد، دولت آمریکا به اسرائیل دست بازتری خواهد داد تا بر شدت و تناوب عملیات‌ها. ضدایرانی خود در اقصی نقاط مرکز بیفزید. مسائلی که در نوع خود می‌توانند دامنه‌های ایران و اسرائیل را به مناطقی در کشور بکشند.