پوتین در ۴ منطقه اوکراین حکومت نظامی اعلام کرد: به روز رسانی زنده – نیویورک تایمز


  1. پوتین در ۴ منطقه اوکراین حکومت نظامی اعلام کرد: به روز رسانی زندهمجله نیویورک تایمز
  2. پوتین در مناطق ضمیمه اوکراین حکومت نظامی اعلام کردآسوشیتدپرس – در اسپانیا
  3. پوتین در مناطق اوکراین حکومت نظامی اعلام کرد: جزئیات جدید | LiveNOW از FOXLiveNOW از FOX
  4. پوتین روسیه در ۴ منطقه ضمیمه اوکراین حکومت نظامی اعلام کرداخبار فاکس
  5. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مناطق اوکراین حکومت نظامی اعلام کرداخبار سی بی اس
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News