پوتین معتقد است که نمی تواند "استطاعت از دست دادن" اوکراین – رئیس سیا – Axios


  1. رئیس سیا، پوتین معتقد است که نمی تواند اوکراین را «از دست بدهد».Axios
  2. ژنرال بازنشسته چگونگی جلوگیری از استفاده پوتین از سلاح هسته ای تاکتیکی را توضیح می دهدCNN
  3. رئیس سیا هشدار داد پوتین معتقد است که “دوبرابر کردن” کلید پیروزی در اوکراین است و فکر می کند که نمی تواند “باخت” را تحمل کند.اخبار فاکس
  4. رئیس سیا: پوتین معتقد است که نمی‌تواند در جنگ اوکراین شکست بخوردالجزیره انگلیسی
  5. کارشناس پیش بینی می کند که پوتین در طول سخنرانی بزرگ چه خواهد گفتCNN
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید