چسلی کریست، دوشیزه ایالات متحده آمریکا، آخرین علت مرگ


دوستی در مورد زندگی چسلی فکر می کند

ایستگاه خبری محلی WSOC با یک دوست ۳۰ ساله صحبت کرد.

پیا کوت گفت: «پسرم به او زنگ زد چون معلوم است که ما دوقلو هستیم.

“فقط یک فرد واقعی، شیرین، بامزه، باهوش و زیبا.”

کوت گفت که در آخر هفته وقتی فهمید که دوستش خودکشی کرده است حیرت زده شد.

این دو سه سال پیش در یک کلاس رانندگی با هم آشنا شدند و دوست صمیمی شدند.

«خیانت ناباوری چون من هم مثل اکثر مردم گرفتارش شدم. کوته گفت.

کوت گفت که چیسلی به قدری متواضع بود که وقتی همدیگر را دیدند نمی دانست که در مسابقات زیبایی شرکت می کند.

کوت گفت که هرچقدر هم که چیزلی مشهور بود، هرگز فروتنی خود را از دست نداد.