چه کالاهایی از مالیات بر ارزش افزوده معافند؟
بدانید که چه مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف از طریق مؤدیان به سامانه مؤدیان و از طریق کارت‌های بانکی خرید می‌شوند، مجاز خواهند بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معافیت را به همان حسابی که از آن خریداری می‌کنند، بپردازند. شده است، واریز و به اطلاع خواهد رسید.