چگونه ما در مسیر پیشرفت


نمایشگاه ایران هلث از رئیس سازمان غذا و داروی ورازت بهداشت
، (اخبار رسمی):
بهرام دارایی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی ورازت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از سی و سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی، بازدید کرد.
چگونه ما در مسیر پیشرفت

چگونه ما در مسیر پیشرفت

به گزارش ستاد برگزاری نمایشگاه ایران هلث، دارایی در این دیدار، ضمن اشاره به این نکته که در تولید تجهیزات پزشکی، باید از تقلبی و مونتاژ فاصله بگیریم، گفت: «همه ما می‌دانیم که به تجهیزات پزشکی، آنگونه که باید و شاید بها. داده نشده است»

دارایی گفت: «پیشرفت صنعت تولیدات پزشکی می‌بایست با همدلی و همکاری رشد و توانمندسازی، می‌توان گفت که در این زمینه در مسیر پیشرفت قرار داریم و بیشتر از این هم می‌توانیم در همین مسیر ادامه فعالیت‌ها داشته باشیم».

دارایی با اشاره به این نکته که تصمیمات سیاست های ارزی که در مورد کالاهای اساسی، شامل تولید عبارات دیگری از جمله تولید تجهیزات پزشکی نیز خواهد شد، گفت: «امید داریم که با پای کار آمدن حوزه هایی چون بانک مرکزی، برنامه و بودجه و بیمه ها را داریم. ، شاهد دوران خوبی در این صنعت بود»

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی ورازت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با تاکید بر این نکته که در دوران سفر، ثابت کرد که سیستم تولیدی ما واقعا کار کرده است: «سال گذشته، طی تفاهم نامه ای که بین معاونت تحقیقات وزارتخانه انجام شده است. بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جمهوری منعقد شد، این تصمیم گرفته شد که پنجره‌های واحد برای حمایت از تمام صنایع مرتبط با کالاهای سلامت در سازمان غذا و دارو با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تشکیل شود»

نمایشگاه ایران هلث، از تاریخ سوم خرداد ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرده و تا ششم همین ماه دایر خواهد بود.

ساعت کاری این نمایشگاه، از ساعت هشت صبح تا ۱۶عصر است.

### پایان خبر رسمی