کامیون داران کانادایی: دستگیری ها در حالی که پلیس نسبت به تظاهرکنندگان «فرار» هشدار می دهد


در حالی که اکنون برای سفر از کانادا به ایالات متحده باز است، از طرف دیگر، وزارت حمل و نقل میشیگان گفت که پل همچنان بسته است و به رانندگان توصیه کرد که برای رفتن به کانادا به بندر هورون نزدیک شوند. گروه های تجاری در ایالات متحده و کانادا این محاصره را “حمله ای به رفاه شهروندان ما و مشاغلی که آنها را به کار می گیرند” خواندند و خواستار بازگشایی کامل آن شدند.