کشتی یونانی در توقیف سازمان بنادر است – اقتصاد برتر


تهران – اقتصادبرتر – ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از مهر، مجید علی نازی با بیان اینکه کشتی‌های یونانی طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی در توقیف سازمان بنادر و دریانوردی گفته می‌شود: بر اساس قوانین MLC (کنوانسیون کار دریایی) همه امکانات رفاهی، همه امکانات ارتباطی با خانواده‌ها وشان ایجاد شده و در امنیت کامل به سر میبرند. هر گونه ارتباط میان خدمه کشتی‌های یونانی توقیف شده با سفرای متبوعشان ایجاد شده است و هیچ مشکلی در ارتباط با کشتی‌های توقیف شده در ایران وجود ندارد.

علی نازی درباره کشتی محموله ایران که در یونان توقیف شده بود نیز اظهار داشت: بر اساس دادگاه این کشتی باید آزاد شود که آن را در حال انجام است. درباره کشتی‌های توقیف یونان به متبوعشان نیز جزئیاتی از بازگشت و مشکلی برای برگشت وجود ندارد و می‌توان برگردند. اختیار را کاملاً به خود آنها ارائه کرده ایم.

سازمان دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص اینکه آیا می‌توان محموله‌ای را از یونانی‌ها دریافت کرد؟ مشخص کرد: پرداخت، موضوع کوچکی است. مسئله اصلی، اثبات و اقتدار جمهوری اسلامی در بازپس گیری محموله توقیف شده و دزدی توسط آمریکا بود که انجام شد.