کشف راهحلی برای درمان طاسی


شفقنا زندگی- پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافت کرده‌اند که تقلید از عملکرد موجود در بدن ممکن است راه حلی برای درمان طاسی باشد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، پژوهشگران به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه به عنوان «TGF-بتا» تولید می‌شود، فرآیندی را کنترل می‌کند که طی آن، سلول‌های موجود در فولیکول‌های مو از جمله سلول‌های بنیادی تقسیم می‌شوند و سلول‌هایی که ایجاد می‌شوند یا می‌دهند. مرگ خود را تنظیم می‌کنند که در نهایت به مرگ کل فولیکول مو می‌شود.

TGF-beta دو نقش متضاد دارد. این پرورش به فعال شدن برخی از سلول‌های فولیکول مو برای شروع زندگی جدید کمک می‌کند و از سوی دیگر، به تنظیم «آپوپتوز» (Apoptosis) می‌پردازد که تولید پروتئین‌های تولیدی است.

اگر روش علمی پژوهشی که TGF-بتا به آن منتقل می شود، تقسیم سلولی را فعال می کند و نحوه ارتباط این ماده شیمیایی با سایر ژن های مهم را با دقت مشخص می کند، ممکن است سلول های بنیادی فولیکول را فعال کنند و به حرکت رشد کنند. بپردازند.
منبع:
ساماچار مرکزی