گارلند به نام بازرس ویژه در تحقیقات ترامپ: به صورت زنده – نیویورک تایمز را تماشا کنید


  1. گارلند به نام بازرس ویژه در تحقیقات ترامپ: به صورت زنده تماشا کنیدمجله نیویورک تایمز
  2. مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کند – تماشای زندهگاردین نیوز
  3. مریک گارلند، دادستان کل، جک اسمیت را به عنوان بازرس ویژه در تحقیقات جنایی ترامپ معرفی کردCNBC
  4. نظر | مریک گارلند نیازی به مشاور ویژه برای ترامپ نداردسیاسی
  5. وزارت دادگستری یک بازرس ویژه برای تحقیقات جنایی مارآ لاگو و ۶ ژانویه مربوط به ترامپ را اعلام کرد.CNN
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News