گروگان‌گیری سفارت ایران در لندن / عملیات انفال، قتل عام کرد‌ها توسط رژیم بعث عراق / نظریه جهان موازی چیست؟ / تخت گاز با مازراتی تیپو ۶۱ / نیم نگاهی به جزیره رکا دی منربا
ویدیویی «تابناک» مجموعه‌ای از ویدیوهای پیرامون رویدادهای سیاسی بسته‌ای است که بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و… تماشا می‌کنند. نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توانم گرفتم.