گزارش‌ها حاکی از آن است که آمازون و نایک در حال بررسی تصاحب پلوتن هستند – اخبار بی‌بی‌سی


  1. طبق گزارش ها، آمازون و نایک در حال بررسی تصاحب پلوتن هستنداخبار بی بی سی
  2. آیا پلوتون از کار می افتد؟ از هیئت مدیره خواسته شد جان فولی را اخراج کند و شرکت دوچرخه را برای فروش بگذارد. نایک، آمازون علاقه مند استWLS-TV
  3. Peloton از آمازون و نایک علاقه‌مند به خرید استزمان
  4. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید