گزارش مشاغل قوی شگفت انگیز: آمریکا در ژانویه ۴۶۷۰۰۰ شغل ایجاد کرد


اداره آمار کار روز جمعه اعلام کرد که اقتصاد در ماه گذشته ۴۶۷۰۰۰ شغل ایجاد کرد که بسیار بهتر از آنچه اکثر اقتصاددانان انتظار داشتند.

نرخ بیکاری به ۴ درصد رسید، اولین افزایش نرخ بیکاری از ژوئن ۲۰۲۱.

رستوران ها و بارها بیش از ۱۰۰۰۰۰ شغل ایجاد کرده اند. مشاغل تدارکات و تجارت نیز افزایش یافت.

با این حال، نوع Omicron ماه گذشته اثر خود را بر روی کارگران آمریکایی گذاشت. به عنوان مثال، تعداد افرادی که به دلیل ویروس از راه دور کار می کنند به ۱۵.۴٪ افزایش یافته است. به همین ترتیب، تعداد بیکاران برای کمتر از پنج هفته افزایش یافت.

این یک داستان در حال تکامل است. بروز رسانی خواهد شد