یادداشتی در میان متحدان دونالد ترامپ منتشر شد که از داده های NSA برای اثبات انتخابات دزدیده شده استفاده می کردند


جانسون از طریق یک سخنگوی، تصدیق کرد که از راه دور در جلسه شرکت کرده است. جانسون در اوایل ماه دسامبر، به عنوان رئیس کمیته امنیت داخلی سنا، میزبان جلسه استماع درباره تخلفات احتمالی در انتخابات بود. او در بیانیه‌ای به The Post گفت: «پس از جلسه استماع، من و کارکنانم به جمع‌آوری اطلاعات و بررسی ادعاها ادامه دادم، به همین دلیل به جلسه پیوستم.