یکتازی دکتر حمید سوری: شکل‌گیری پیک‌های در آینده/ احتمال بازگشت شرایط جدید وجود دارد/ می‌شود پیشبینی کرد.








یکتازی دکتر حمید سوری: شکل‌گیری پیک‌های در آینده/ احتمال بازگشت به شرایط جدید وجود دارد/ می‌شود پیش‌بینی کرد ما با این افزایش روبرو هستیم – شفقنا زندگی