یک مجلس: روحانی هنگام حادثه نیز سفر کیش را ترک نکرد/وزارت اطلاعات: یک تبعه‌ی سوئد به خاطر جاسوسی بازداشت شد.
خانواده سوئدی که در سفرهای چندگانه پیشین به ایران، به‌دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک، در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، همیشه از لحظه ورود به کشور، کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور (که کلاً خارج از کشور است) مقاصد و رویه‌های گردشگری انجام می‌شوند) تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً تحت نظر مأمورین زبده‌ای ضدجاسوسی این وزارتخانه قرار می‌گرفت.