یک کارگردان: واژه "طرح" از تمام فیلم ها حذف می شود
مسعود اطیابی: یک رفتار مشکوکی در شیوه‌های نظارت به ویژه در ارکان سازمان صدا و سیما وجود دارد که قصد دارد این سازمان را در نگاه مردم هدف قرار دهد. اینها در امور نظارتی نفوذ کرده‌اند و با شیوه‌های نظارتی‌شان به سمتی می‌روند که مردم نسبت به این سازمان بی‌اعتماد هستند و به سمت تنفر بروند.