۵۷ شهر در وضعیت سرخ‌پوشانی قرار گرفت


به گزارش ایران اکونومیست بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۵ تا ۵۷ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۵ تا ۸۶ شهر افزایش یافته است.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۰۸ تا ۱۹۹ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۹۰ تا ۱۰۶ شهر کاهش یافت.
در حال حاضر ۵۷ شهر در وضعیت قرمز، ۸۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۹۹ شهر در وضعیت زرد و ۱۰۶ شهر در وضعیت آبی است.